دستگاه جوشعملکرد اصلی یک دستگاه/سلول/سیستم جوشکاری برای قرار دادن قطعات خودرو و اجزای مورد جوش برای جلوگیری از تغییر شکل و تنش‌های جوش، برای جوش دادن قطعات فلزی خودرو به یکدیگر برای تبدیل شدن به یک ساختار یکپارچه ابداع شده است.TTM بیش از 10 سال تجربه تولید تجهیزات جوش دستی/رباتیک دارد و به مشتریان OEM&Tier1&Tier2 در سراسر جهان خدمت می کند.ما همیشه خدمات راه حل های کلید در دست را برای جوشکاری و وسایل جوش ارائه می دهیم.